Op deze pagina vind je de praktische informatie van praktijk In Verbinding.

Hoe kun jij je aanmelden

Je kunt je telefonisch, per mail, per app of via het contactformulier aanmelden.

We plannen een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin onderzoeken we of jouw hulpvraag aansluit bij mijn aanbod. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Als dit gesprek naar tevredenheid verloopt, plannen we een intake. Tijdens de intake ga ik dieper in op jouw hulpvraag, en levensloop. Daarna maken we een hulpverleningsplan en start de daadwerkelijke hulp. De kosten voor een intake en de vervolggesprekken zijn gelijk.

Locatie

De gesprekken vinden plaats op de Eemlandhoeve. Bisschopsweg 7, Bunschoten Spakenburg. Een prachtige plek tussen Amersfoort en Bunschoten- Spakenburg.

Na een gesprek heb je daar de mogelijkheid om alles rustig te laten bezinken tijdens een wandeling in een van de tuinen.

Tarieven en vergoedingen

De kosten voor een gesprek zijn €80,-. Elk gesprek duurt een uur. Relatiegesprekken duren 1,5 uur. Deze gesprekken kosten €120,-
Huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor worden reiskosten in rekening gebracht.
De hulpverlening duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Ik ben geregistreerd bij de NVPA. Daardoor krijg je een deel van de kosten vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars, uit het aanvullende pakket. In de polisvoorwaarden van jouw verzekering staat het bedrag en het percentage dat vergoed wordt, beschreven. Bij twijfel kun je contact opnemen met jouw zorgverzekering.

Klachtenregeling

Ik ga er niet vanuit, maar het kan zijn dat de hulpverlening niet naar tevredenheid verloopt. We proberen daar samen uit te komen. Als dat niet lukt, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen.