Werkwijze

Tijdens de hulpverlening onderzoeken we jouw hulpvraag aan de hand van een familiestamboom. Dat noemen een genogram. Hierdoor krijgen we zicht op de invloed van vroegere gebeurtenissen op jouw huidige leven. Ook maken we de interacties en patronen zichtbaar.

Mogelijke vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wie zag wat jij nodig had?
  • Wie troostte jou?
  • Bij wie kon je terecht als je het moeilijk had?
  • Wie zorgde er voor jou?

In je eigen levensgeschiedenis zijn de bronnen voor herstel te vinden. Het is een intensief, maar vaak ook een mooi en ontdekkend proces. Het is een reis waar je de tijd voor moet nemen.

Jouw familie neemt een belangrijke plaats in tijdens de hulpverlening. Dat wil niet zeggen dat ze altijd fysiek aanwezig moet zijn. Maar je zult vragen krijgen waarom dingen gegaan zijn zoals ze gingen. Ook zullen er gebeurtenissen zijn waar je misschien meer van wilt weten. Dat is een ontdekkingsreis waarin gesprekken met familieleden nodig kunnen zijn.

Tijdens de hulpverleningsgesprekken zullen we samen onderzoeken hoe je van hun hulp gebruik kunt maken. Op een manier die voor jou en voor hen goed is. Mijn ervaring is dat de stappen die je zelf zet de mooiste ontdekkingen opleveren.